Kenniscentrum › Onderzoeken › Onderzoeken

Onderzoeken

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek Dermatologie zal de dermatoloog meestal de gehele huid inspecteren. Ook als u alleen huidafwijkingen aan de handen heeft, kan het zijn dat uw arts ook de huid op de rest van het lichaam inspecteert. Dit kan met name belangrijk zijn om de verschillende huidaandoeningen te kunnen onderscheiden. Daarnaast beschouwen wij deze inspectie van de gehele huid, ook al is dit voor een correcte diagnose lang niet altijd noodzakelijk, als een extra service voor onze patiënten.

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, kan er aanvullend onderzoek plaatsvinden. Dit aanvullend onderzoek kan b.v. bestaan uit het afnemen van huidbiopten (voor microscopisch onderzoek) dan wel materiaal voor b.v. bacteriologische, virologische of gist/schimmelkweken (o.a. huidschilfers, nagelmateriaal, haren of wondvocht). Tevens kan soms aanvullend bloed- en/of urineonderzoek noodzakelijk zijn.

In sommige gevallen kan aanvullend allergologisch onderzoek worden verricht. Dit kan bestaan uit bloedonderzoek, huid-priktesten of epicutaan allergologisch onderzoek (zogenaamde plaktesten).


Onderzoekskamer polikliniek Dermatologie met behandeltafel, lamp en computer.
Deel deze pagina: