Afspraak maken

Dermatologie

Afspraak maken

Afspraak maken

Wij plannen graag een afspraak voor u in bij één van onze dermatologen. Een afspraak maakt u aan de balie of telefonisch.

Telefonisch of aan de balie een afspraak maken

De polikliniek Dermatologie is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (0314) 32 95 91.
Voor cosmetische behandelingen: (0314) 32 96 90
Het is niet mogelijk om via Mijn Slingeland uw afspraak online te plannen.

Let op:

Voor de behandeling van een open been maakt uw verwijzend arts een afspraak voor u bij het Wondcentrum.
Voor het aanmeten van kousen kunt u een afspraak maken bij Schmidt Medica. Tel.: (0575) 514997.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, zowel voor een eerste polikliniek bezoek als voor een vervolgafspraak, dan verzoeken wij u vriendelijk om tijdig contact met ons op te nemen en dit door te geven via telefoonnummer (0314) 32 95 91.

Afsprakenkaartje

Bij het eerste polikliniekbezoek wordt u verzocht ervoor te zorgen dat u een afsprakenkaartje heeft met een sticker met correcte, actuele gegevens. Dit afsprakenkaartje kunt u bij alle bezoeken aan de polikliniek Dermatologie gebruiken.
Op de locatie Gezellenlaan kunt u zich ook inschrijven. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument) nodig.
Wilt u bij het wijzigen van uw gegevens (naam, adres, huisarts, zorgverzekeraar) altijd uw legitimatie en verzekeringspapieren of pasje meebrengen?


MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak én aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.